top of page
PassieMento - Stress- en burnoutbeleid
 

We leven vandaag in een bedrijfsomgeving waarin de overheid een wetgevend kader tracht uit te bouwen ter preventie van en re-integratie na burnout. Niet weinig blijft het voor bedrijven echter onduidelijk wat er nu precies verplicht is, op welke basis men veroordeeld zou kunnen worden en hoe men nu eigenlijk een goed beleid kan voeren dat stress effectief zal verlichten en burnout daadwerkelijk kan voorkomen. Passiemento biedt op dit vlak dan ook een helpende hand.

De begeleiding bij het opmaken van een stress- en burnoutbeleid houdt in dat beide Passiemento-partners, Ralf Caers en Marijke De Couck (zie ook "wie zijn we") uw beleidsmakers zullen bijstaan bij de ontwikkeling van een effectief en efficiënt beleid. Passiemento is er immers van overtuigd dat een stress- en burnoutbeleid op de noden van de organisatie moet worden geënt, dewelke goed gekend zijn door de werknemers en de beleidsmakers van de organisatie. Hun deelname is dan ook essentieel voor een succesvol resultaat. Passiemento neemt dan weer de rol van initiatiefnemer op zich, verzamelt informatie over en in de organisatie en gebruikt haar wetenschappelijke expertise en praktijkervaring om voorstellen te ontwikkelen. Deze voorstellen worden vervolgens geoptimaliseerd door middel van het overleg met de beleidsmakers en leiden finaal tot een gedocumenteerd stress- en burnoutbeleid. Passiemento zal tevens ondersteuning aanbieden bij de implementatie van het nieuwe stress- en burnoutbeleid en bij het noodzakelijke veranderingstraject om een geslaagde mentaal gezonde cultuur tot stand te brengen.

De begeleiding bij het opmaken van een stress- en burnoutbeleid wordt op maat van de organisatie uitgewerkt. Voor meer informatie over de steun die Passiemento u kan bieden en de concrete duurtijd van het programma dat optimaal zou zijn voor uw organisatie, kan u steeds terecht bij Passiemento, telefonisch of via het contactformulier.

Team
bottom of page