top of page
PassieMento - Introductie van nieuwkomers
 

Het lijkt vaak evident dat de nieuwe werknemers die we hebben aangeworven het vrij snel goed zullen doen in onze organisatie. We hebben immers heel wat inspanningen geleverd om het juiste talent te vinden en hebben veel geïnvesteerd in onze selectie-instrumenten. En toch biedt dat geen garantie op succes.

Zowel het wetenschappelijk onderzoek als de bedrijfspraktijk hebben al uitgewezen dat de wijze waarop een nieuwkomer in de organisatie wordt onthaald, een cruciale invloed heeft op de prestaties en het welbevinden van de nieuwe werknemer. Zo is al gebleken dat nieuwkomers die niet goed socialiseren nog maanden lang suboptimaal presteren en tevens later rendabel zijn dan nieuwkomers die wel goed socialiseren.

De sessie 'introductie van nieuwkomers' schetst de rol van de organisatie, van de leidinggevende, van de mentor en van HR in dit proces en is voornamelijk gericht op leidinggevenden en HR-medewerkers. Er wordt dieper ingegaan op het creëren van een goed onthaalbeleid en op de kritische valkuilen die een goede socialisatie in de weg staan. Thema's als groepsdynamica, psychologische contracten, verwachtingen en institutionele en individuele socialisatie komen uitgebreid aan bod. De deelnemers krijgen een leidraad om mee aan de slag te gaan in hun eigen onderneming. Op het einde van de sessie beschikken de deelnemers over een ruime kennis om proactief en succesvol om te gaan met nieuwkomers in hun organisatie.

De sessie 'Introductie van nieuwkomers' wordt ingelegd als:

° Algemene sessie. Hierbij volgen deelnemers van verschillende bedrijven de sessie. Deze sessie vindt plaats op een door Passiemento gehuurde locatie en telt minimaal 10 deelnemers. De sessie neemt 1 volle werkdag in beslag, van 8u30 tot 12u en van 13u tot 16h30. Informatie over de planning van de aanstaande sessies en de tarieven kan u opvragen bij Passiemento, telefonisch of via het contactformulier.

° Bedrijfsspecifieke sessie. Hierbij volgen uitsluitend deelnemers van uw eigen onderneming de sessie. De sessie vindt indien mogelijk plaats in uw eigen organisatie en telt minimaal 4 deelnemers. De sessie kan in dit geval uiteraard verfijnd worden naar de specifieke noden van de organisatie en er kan tevens een doorlichting plaatsvinden van het bestaande onthaalbeleid in de organisatie.

 

Voor meer info over de sessie 'Introductie van nieuwkomers' kan u steeds terecht bij Passiemento, telefonisch of via het contactformulier.

Team
bottom of page