top of page
PassieMento - Sollicitatiegesprek Training & Coaching
 

Het sollicitatiegesprek is veruit het meest gebruikte instrument tijdens de selectieprocedure. Er zijn amper voorbeelden te vinden van werknemers die zonder voorafgaand gesprek door hun organisatie werden aangenomen. Ook vandaag nog geldt het sollicitatiegesprek als een erg belangrijke bron van informatie over de kennis, vaardigheden, potentieel en persoonlijkheid van de sollicitant.

Hoewel mensen graag gevraagd worden om deel uit te maken van een selectiepanel, zien we in de praktijk dat er heel veel interviewerfouten gemaakt kunnen worden en dat ongetrainde interviewers vaak foute aanwervingsbeslissingen nemen. De sessies 'Sollicitatiegesprek training' en 'Sollicitatiegesprek coaching' staan open voor HR-medewerkers (zowel juniors als seniors) alsook voor leidinggevenden waarvan verwacht wordt dat zij deel zullen uitmaken van een selectiepanel voor het aanwerven van hun eigen ondergeschikten.

Sollicitatiegesprek training

Deze training vindt plaats op 1 werkdag en is beperkt tot maximaal 8 personen. Tijdens de training worden de deelnemers ingewijd in de wetenschappelijk onderbouwde praktijk van het sollicitatiegesprek en leren zij hoe zij de valkuilen kunnen vermijden. De deelnemers mogen vervolgens aan de slag met concrete oefeningen en worden bijgestuurd door de trainer waar nodig. Deze sessie wordt ingelegd als:

° Algemene sessie. Hierbij volgen deelnemers van verschillende bedrijven de sessie. Deze sessie vindt plaats op een door Passiemento gehuurde locatie en telt steeds 8 deelnemers. Informatie over de planning van de aanstaande sessies en de tarieven kan u opvragen bij Passiemento, telefonisch of via het contactformulier.

° Bedrijfsspecifieke sessie. Hierbij volgen uitsluitend deelnemers van uw eigen onderneming de sessie. De sessie vindt indien mogelijk plaats in uw eigen organisatie en telt maximaal 8 deelnemers. De sessie kan in dit geval uiteraard verfijnd worden naar de specifieke noden van uw personeel. Voor meer info kan u steeds terecht bij Passiemento, telefonisch of via het contactformulier.

Sollicitatiegesprek coaching  

Passiemento hanteert hierbij een meer allround aanpak waarbij een specifiek selectieproces begeleid wordt. Deze begeleiding bestaat uit:

° Het opbouwen van de vragenlijst (protocol) voor het sollicitatiegesprek

° Bijstand bij de selectie van kandidaten op basis van CV

° Praktische voorbereiding van het sollicitatiegesprek (planning, volgorde, selectie juryleden, voorzieningen)

° Persoonlijke training van de panelleden

° Actieve of passieve deelname aan de selectiegesprekken. Bij een actieve deelname zal Passiemento zelf mee vragen stellen om de kwaliteit van het selectieproces te optimaliseren. Bij een passieve deelname is Passiemento aanwezig om vaststellingen te doen, die na afloop van de gesprekken aan de panelleden worden overgemaakt ter bijsturing van het proces tijdens een latere fase of ter verbetering van toekomstige selectieprocessen.

Deze coaching wordt, gezien de aard van de geleverde diensten, uitsluitend aangeboden voor interviewers van eenzelfde organisatie en vindt plaats in de lokalen die door de organisatie bepaald worden. De duur en diepte van de coaching wordt op maat van de onderneming afgestemd.

Voor meer informatie over de sessies 'Sollicitatiegesprek training' en 'Sollicitatiegesprek coaching' kan u terecht bij Passiemento, telefonisch of via het contactformulier.

Team
bottom of page