top of page
PassieMento - Leidinggeven Training & Coaching
 

Het is één van de pijlers van Passiemento dat stress en burnout niet alleen worden veroorzaakt door externe factoren en het handelen van de werknemer, maar dat ook de leidinggevende een belangrijke rol heeft in het bewaken van de mentale hygiëne van zijn ondergeschikten. Onderzoek toont immers aan dat het contact met de leidinggevende één van de belangrijkste redenen is waarom Vlaamse werknemers vandaag van job veranderen en dat een gebrek aan waardering door de leidinggevende als voorname factor naar voren komt bij de overgrote meerderheid van de burnouts.

Dit falen is niet altijd toe te schrijven aan de persoonlijkheid van de leidinggevende of aan diens motivatie om mensen te leiden. Zij hebben vaak gewoon geen specifieke HR-opleiding genoten en worden daarbij onvoldoende voorbereid voor de leeuwen gegooid, waar ze met vallen en opstaan proberen om er alsnog het beste van te maken. Nochtans kan een training of een coaching wonderen doen.

Leidinggeven - Training

Tijdens de training leidinggeven worden leidinggevenden ingewijd in de moderne HR-methoden en theorieën, die vervolgens meteen gelinkt en verduidelijkt worden met praktische voorbeelden. De leidinggevenden wordt geleerd om vanuit praktische denkkaders naar de werkvloer te kijken en zo de dagelijkse realiteit beter te begrijpen. In deze sessie gaat Passiemento onder meer diep in op

 

° Culturen van organisaties

° Perspectieven op personeelsbeleid

° Billijkheid en samenhang tussen werknemers

° Psychologische contracten en verwachtingen

° Introductie van nieuwe werknemers in de organisatie

° Liaisonfunctie en proactiviteit

° Motivatie van werknemers

° Leiderschapsstijlen

° Evaluatie- en functioneringsgesprekken

° Belonen en waarderen van werknemers

° Omgaan met verzoeken van werknemers

° Conflict management

De sessie 'Leidinggeven - Training' wordt ingelegd als:

° Algemene sessie. Hierbij volgen deelnemers van verschillende bedrijven de sessie. Deze sessie vindt plaats op een door Passiemento gehuurde locatie en telt minimaal 10 deelnemers. De sessie neemt 2 volle werkdagen in beslag, telkens van 8u30 tot 12u en van 13u tot 16h30. Informatie over de planning van de aanstaande sessies en de tarieven kan u opvragen via info@Passiemento.be.

° Bedrijfsspecifieke sessie. Hierbij volgen uitsluitend deelnemers van uw eigen onderneming de sessie. De sessie vindt indien mogelijk plaats in uw eigen organisatie en telt minimaal 6 deelnemers. De sessie kan in dit geval uiteraard verfijnd worden naar de specifieke noden van het team. Voor meer info kan u steeds terecht bij info@Passiemento.be.

Leidinggeven - Coaching

Onder deze vorm staat Passiemento een specifieke leidinggevende bij. Er wordt een analyse gemaakt van de pijnpunten op basis van een kort verblijf in de organisatie aan de zijde van de leidinggevende of op basis van de informatie die Passiemento tijdens gesprekken met de specifieke leidinggevende verwerft. Daarna zal de persoon van Passiemento coaching ontvangen om betere prestaties te neer te zetten.

Deze coaching zal, gezien de aard van het proces, uitsluitend plaatsvinden tussen 1 leidinggevende en Passiemento. De diepte en de duur van de begeleiding wordt in samenspraak met de leidinggevende en de organisatie bepaald.

 

Voor meer informatie omtrent het aanbod 'Leidinggeven - Training' en 'Leidinggeven - Coaching' kan u steeds terecht bij Passiemento, telefonisch of via het contactformulier.

Team
bottom of page